2015

 • Smeulers, A. (2015). Female perpetrators - ordinary and extra-ordinary women, International Criminal Law Review 15(2). (lees verder)
 • Smeulers, A. (2015). Het ultieme kwaad - de daders, Tijdschrift voor Cultuur en Criminologie 4(3), 36-52. (lees verder)
 • Smeulers, A., M. Weerdesteijn, B. Hola (2015). The selection of situations by the ICC: an empirically based evaluation of the OTP's performance, International Criminal Law Review 15(1), 1-39. (lees verder)

2014

 • Smeulers, A. (2014). Betrouwbaarheid van getigenbewijs in WIM-zaken, Strafblad 12(5), 354-364.
 • Smeulers, A. (2014). Tien jaar Wet Internationale Misdrijven - een evaluatie, Delikt & Delinquent 25, 267-290. (lees verder)
 • Lawry, L., A.M. de Brouwer, A. Smeulers, J.C. Rosa, M. Kisielewski, K. Johnson, J. Scott & J. Wieczorek (2014). The use of population-based surveys for prosecutions at the International Criminal Court: a case study of the Democratic Republic of Congo, International Criminal Justice Review 24(1), 5-21. (lees verder)

2013

 • Smeulers, A., B. Hola & T. van den Berg (2013). Sixty-five years of International Criminal Justice – The Facts and Figures, International Criminal Law Review, 7-41.

2012

 • Hola, B., C. Bijleveld, A. Smeulers (2012). Consistency of international sentencing – ICTY and ICTR case study, European Journal of Criminology 9(5), 539-552. (lees verder)
 • Smeulers, A. (2012). Het beleid van de aanklager onder de loep, RMThemis, 33-38
 • Haveman, R,. A. Smeulers, S. Parmentier, C. de Poot (2011). De staat van de criminologie van de internationale misdrijven, Tijdschrift voor Criminologie 53 (4), 287-309. (lees verder)

2011

 • Weerdesteijn, M. & A. Smeulers (2011). Propaganda en paramilitairen – de normalisatie van geweld in het Servië van de jaren ’90, Tijdschrift voor Criminologie 53(4), 328-344. (lees verder)
 • Hola, B., A. Smeulers, C. Bijleveld (2011). International sentencing facts and figures: sentencing practice at the ICTY and ICTR, Journal of International Criminal Justice 9(2), 411-439. (lees verder)
 • Hola, B., Bijleveld C., Smeulers, A. (2011). Punishment for Genocide – Exploratory Analysis of ICTR Sentencing, Intenational Criminal Law Review, 745-773. (lees verder)

2010

 • Smeulers, A. & L. Hoex (2010). Studying the Micro-dynamics of the Rwandan genocide, British Journal of Criminology, 50(3), 435-454. (lees verder)


2009

 • Hola, B., A. Smeulers, C. Bijleveld (2009), Is ICTY sentencing predictable? An empirical analysis of ICTY sentencing practice, Leiden Journal of International Law 22(1), 79-97. (lees verder)
 • Bijleveld, C., A. Morssinkhof, A. Smeulers (2009). Counting the countless – rape victimisation during the Rwandan genocide, International criminal justice review 19:2, 208-224. (lees verder)
 • Smeulers, A. & S. van Niekerk (2009). Abu Ghraib and the War on Terror – a case against Donald Rumsfeld?, Crime, Law and Social Change 51(3-4), 327-349. (lees verder)
 • Smeulers, A. (2009). De meerwaarde van de criminologie van de internationale misdrijven, Strafblad, 421-430.

2008

 • Smeulers, A. (2008). Punishing the enemies of all mankind, Leiden Journal of International Law 21(4), 971-993. (lees verder)
 • Smeulers, A. (2008). In hun eigen woorden – genocide, foltering en andere internationale misdrijven door de ogen van de daders, Tijdschrift voor Criminologie, 50(4), 361-371. (lees verder)


2006

 • Smeulers, A. (2006). Criminologie in een state of denial? Ook internationale misdrijven vergen criminologische benadering, Tijdschrift voor Criminologie, 275-289. (lees verder)


2004

 • Smeulers, A. (2004). Europees Aanhoudingsbevel: consequenties voor de rechtspraktijk en mensenrechtelijke aspecten, Justitiële Verkenningen, 66-84.


2003

 • Smeulers, A. & J. de Vries (2003). Het Europees aanhoudingsbevel: gerechtvaardigd vertrouwen?, NJCM-Bulletin, 428-460. • Smeulers, A. (2003). Nederlands gestuntel in Krekarzaak, NJB, 920-923.
 • Smeulers, A. (2003). Het Europees Aanhoudingsbevel, Militair Rechtelijk Tijdschrift, 237-252.


1997

 • Smeulers, A. (1997). Geeft de Nederlandse uitleveringsprocedure voldoende waarborgen op het recht gevrijwaard te blijven van foltering? NJCM-Bulletin, 124-138.
 • Ingelse, C. & A. Smeulers (1997). Fundamentele rechten, uitlevering en de Nederlandse rechter, NJB, 16-18.


1996

 • Smeulers, A. (1996). Auschwitz and the Holocaust through the eyes of the perpetrators, 50 Driemaandelijks Tijdschrift van de Stichting Auschwitz, 23-55.
 • Flinterman, C., R.M. Lofton & A. Smeulers (1996). 'The need for a special United Nations rapporteur on health professionals and human rights', Medisch Contact 45, 1473-1475.


1995

 • Smeulers, A. (1995). The echo of the 2 o' clock knock on the door, Torture 5(3), 64.
 • Smeulers, A. (1995). Lost innocence, Torture 5(2), 11-13.