Smeulers, A. (2012). In opdracht van de staat – gezagsgetrouwe criminelen en internationale misdrijven, Tilburg: prismaprint (oratie)
Internationale misdrijven zijn per definitie vormen van massaal en collectief geweld. Er zijn verschillende verschijningsvormen van internationale misdrijven. Aan de ene kant van het spectrum kunnen we de situaties plaatsen waarin de misdrijven vanuit de staat geïnitieerd, georganiseerd en gelegitimeerd worden. De Holocaust is daar het meest prominente en best gedocumenteerde voorbeeld van. Aan de andere kant van het spectrum zien we de burgeroorlogen die uitgevochten worden in gebieden waarin het staatsgezag zijn macht verloren heeft en waar sprake is van een failed state. Uiteraard zijn er ook vele mengvormen. Als de staat bij de misdrijven betrokken is, dan wordt er een politieke, ideologische, institutionele en sociale context gecreëerd waarin gezagsgetrouwe onderdanen van een dergelijke staat betrokken raken bij internationale misdrijven. Deze daders begaan hun misdrijven uit gehoorzaamheid, conformisme en loyaliteit aan de staat en lijken daarom in heel weinig opzichten op de delinquent die bij gewone, commune en reguliere criminaliteit betrokken is. Deze daders kunnen we kwalificeren als gezagsgetrouwe criminelen. Vanuit criminologisch perspectief kunnen deze daders beschouwd worden als een nieuw type crimineel. Het gedrag van deze gezagsgetrouwe criminelen wordt juist gekenmerkt door gehoorzaamheid en conformisme en dat zet het hele theoretische criminologische raamwerk op zijn kop. Klassieke criminologische theorieën zijn daarom niet altijd even goed toepasbaar op internationale misdrijven en zeker niet op het handelen van gezagsgetrouwe criminelen die binnen de criminologische theorievorming een contradictio in terminis zouden vormen. Dat wil overigens niet zeggen dat we helemaal niets aan criminologische theorievorming hebben om het gedrag van deze daders te begrijpen. Zo gaan bepaalde verklaringen van mechanismen en processen zowel voor gewoon delinquent gedrag als voor het conformistische handelen van gezagsgetrouwe criminelen op. In beide gevallen worden de daders gesocialiseerd en leren zij hoe ze bepaalde misdrijven moeten begaan en hoe zij die voor zich zelf met behulp van neutralisatietechnieken kunnen rechtvaardigen. Dit doet er echter niet aan af dat daders die hun misdrijven op bevel van een legitiem gezag uitvoeren anders zijn dan daders die de wetten van een staat overtreden. Lees verder

120144 oratie A Smeulers omslag

Smeulers, A. & F. Grünfeld (2011). International crimes and other gross human rights violations – a multi- and interdisciplinary textbook, Leiden: Brill/Martinus Nijhoff.
International crimes such as genocide, crimes against humanity and war crimes as well as other gross human rights violations are manifestations of collective violence which endanger international peace and security and warrant our full attention. It however takes a multi- and interdisciplinary approach to understand the true nature and causes of this type of criminality. The aim of this book is to take such an approach and to provide university students, scholars, professionals and practitioners within the field with the knowledge they need. The legal background and particularities of international crimes; the social context in which these crimes are committed as well as the perpetrators and bystanders thereof are studied. Within the book many case studies are presented as illustrations. Lees verder 

book cover 1

 

Smeulers, A. (Ed.) (2010). Collective violence and international criminal justice: an interdisciplinary approach, Antwerp: Intersentia.
Extreme forms of collective violence such as genocide, crimes against humanity and war crimes can endanger international peace and security. The international criminal justice system has been set up in order to prosecute these crimes and to thus restore international peace and security. These crimes are however extremely complex social phenomena and it takes an inter- and multidisciplinary approach to understand the true nature of this type of criminality and to effectively prosecute the perpetrators thereof. This book enhances our knowledge of these complex phenomena and thus contributes to a better and more effective system of international criminal justice. Scholars from many different scientific disciplines such as law, criminology, political science, psychology, research methodology and information technology as well as practitioners from within the field have contributed to this book.

General themes in the book are: What kind of people are perpetrators of collective violence? How can we attribute criminal responsibility to individuals for crimes which are collective in nature? How can we study these crimes and how can we discover patterns of violence? What role can statistics play when holding individuals accountable? How to develop strategies of prosecution? What difficulties do prosecutors and judges face and how important and useful is the ICC Case Matrix? These are just a few of the many questions addressed in this book.

Contributors to the book are: Xabier Agirre, Kai Ambos, Olympia Bekou, Morten Bergsmo, Catrien Bijleveld, Athanasios Chouliaras, Mark Drumbl, Don Foster, Barbora Holá, Amelia Hoover Green, Annika Jones, Salim Nakhjavani, Sarah Nouwen, Mark Osiel, Stephan Parmentier, Michael Scharf, Alette Smeulers, James Waller, Wouter Werner, Martin Witteveen, Elisabeth Wood and Estelle Zinsstag. Lees verder 

9789400000995


Smeulers, A. & R. Haveman (Eds.) (2008). Supranational Criminology: towards a criminology of international crimes, Antwerpen: Intersentia.
The study of international crimes, like war crimes, crimes against humanity and genocide, deserves to grow into a separate and fully fledged specialization within criminology: supranational criminology. Supranational criminology entails the study of international crimes, behaviour that shows affinity with these crimes, the causes and the situations in which they are committed, as well as interventions and their effectiveness. Interventions comprise penal systems – domestic, internationalised, supranational – in which the crimes are prosecuted and tried, as well as non-penal interventions. International crimes are studied from a criminological perspective, using the theoretical framework and research methodology of regular criminology.

By integrating all research done in other disciplines, like history, political science, sociology and psychology, criminology may contribute to the prevention of these kinds of extreme violence. What exactly entails supranational criminology? What are international crimes? Should other forms of behaviour also be qualified as international crimes? The specific characteristics of international crimes as forms of state sponsored or state facilitated crimes have to be studied. The particular methodological difficulties which arise when studying international crimes form another research topic. Explanatory theories have to be developed which can be translated into testable hypotheses. Which theories from mainstream criminology can provide answers for the prevalence or causes of international crimes? Have the international courts and tribunals succeeded in their aim? The number of topics to be studied is sheer unlimited.

This book aims to repair the fundamental and historical neglect of criminology and to break out of a state of denial by putting international crimes on the criminological agenda.

About this book ‘... a must-read for anyone ... who is concerned with why people commit terrible international crimes. [It] breaks a completely new ground and ... is a major contribution to the literature that deserves serious attention’. Mark A. Drumbl in New Criminal Law Review 2009 (314).

“A brilliant resource of information that the field was severely lacking until now. Supranational Criminology makes relevant and important links between criminology, international crimes and international justice. Well-written, clearly structured and easily understandable without being overly-simplistic.” Julia Selman Ayetey, lecturer Anglia Ruskin University,(United Kingdom). Lees verder 

9789050957915


Klip, A.H., A. Smeulers & R. Wolleswinkel (Red.) (2004). KriTies – Liber amicorum et amicarum voor prof. mr. E. Prakken, Deventer: Kluwer.
Dit is een bundel van vrienden en vriendinnen van Ties Prakken aangeboden ter gelegenheid van haar afscheid als hoogleraar straf(proces-)recht aan de Universiteit Maastricht. De uitgave bevat bijdragen van auteurs uit verschillende achtergronden van het (straf)recht. De stukken hebben veel gemeen met Ties' benadering van recht en maatschappij: het recht, het strafrecht en strafprocesrecht, is geen doel op zichzelf, maar dient mensen. In haar afwisselende loopbaan, voornamelijk als advocaat en wetenschapper, heeft zij daarvan op haar geheel eigen wijze blijkgegeven. Iets van haar veelzijdigheid, durf, eruditie en creativiteit wordt weerspiegeld in de bijdragen door oud en jong vanuit wetenschap en rechtspraktijk.


Smeulers, A. (2002). In staat van uitlevering - houden uitleveringsrechters in Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten voldoende rekening met het proces en de behandeling die de opgeëiste persoon in de verzoekende staat na uitlevering te wachten staan?, Antwerpen: Intersentia. (diss Maastricht)
Het uitleveringsrecht staat aan de vooravond van ingrijpende wijzigingen. De aanslagen in de Verenigde Staten van september 2001 hebben de internationale strafrechtelijke samenwerking in een stroomversnelling gebracht. Het Europees Aanhoudingsbevel is één van de exponenten van deze ontwikkeling. Het doel van dit Europees Aanhoudingsbevel ligt in het versnellen en versoepelen van de uitleveringsprocedures binnen de Europese Unie. De aandacht voor de ook binnen het uitleveringsrecht relevante mensenrechtenbescherming steekt daar schril bij af. De in dit boek centraal staande vragen zijn tegen deze achtergrond dan ook bijzonder actueel: In hoeverre dient de aangezochte staat rekening te houden met de mensenrechtensituatie in de verzoekende staat? Met welke maatstaven en factoren dient daarbij rekening gehouden te worden? Is het aan de uitleveringsrechter of aan de minister om zich over mogelijke mensenrechtenschendingen uit te spreken? In hoeverre mogen beleidsoverwegingen een rol spelen waar het de bescherming van mensenrechten binnen een uitleveringsprocedure betreft? Lees verder