Alette Smeulers is als hoogleraar werkzaam bij het departement strafrecht aan de Universiteit Tilburg en momenteel werkzaam aan de  Rijksuniversiteit Groningen. Verder is zij als research fellow verbonden aan Intervict en als geassocieerd onderzoeker bij het NIOD.

Verder is Alette Smeulers aangesloten bij de mensenrechtenschool  en lid van de International Association of Genocide Scholars (IAGS), zit zij in de advisory board van de Young Professionals Research Intiative (YPRI) en is zij oprichter van het Supranational Criminology netwerk en mede oprichtster van het African Low Countries Network (ACLN). Verder is zij een van de voorzitters van de European Criminology Group on Atrocity Crimes and TRansitional Justice (ECACTJ). Alette Smeulers heeft een groot netwerk en vele nationale en internationale contacten. Daarnaast werk zij met een aantal collega’s bijzonder nauw samen:

Anne-MarieAnne-Marie de Brouwer is universitair hoofddocent bij het departement strafrecht aan de Universiteit van Tilburg en research fellow bij Intervict. Zij heeft Nederlands en internationaal recht (mensenrechten) aan de Universiteiten van Tilburg (Nederland), La Sapienza (Italië) en Essex (Verenigd Koninkrijk) gestudeerd. Zij heeft haar proefschrift geschreven over de vervolging van seksueel geweld door internationale strafhoven en tribunalen, meer in het bijzonder het internationale strafhof en de internationale straftribunalen van voormalig Joegoslavië en Rwanda. Anne-Marie de Brouwer is een internationaal erkend expert op het gebied van internationaal strafrecht en strafprocesrecht, slachtofferrechten, victimologie, oorlog gerelateerd seksueel geweld en transitional justice. Anne-Marie de Brouwer is mede oprichtster en voorzitter van Mukomeze, een non-profit organisatie die zich richt op het verbeteren van de levens van vrouwen en meisjes die seksueel geweld ten tijde van de genocide in Rwanda overleefd hebben. Alette en Anne-Marie werken veel samen op het gebied van onderzoek en onderwijs. Aan de universiteit van Tilburg zijn zij directe collega’s, geven samen vakken en zijn bezig met gemeenschappelijke publicaties.


BarboraBarbora Hola is universitair docent aan het departement strafrecht en criminologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zij heeft rechten gestudeerd (JUDr, summa cum laude) aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Charles Universiteit in Praag. In 2007 heeft zij haar LLM titel gekregen aan de universiteit van Amsterdam alwaar zij Internationaal en Europees strafrecht studeerde. In 2012 heeft zij met succes haar proefschrift verdedigd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Haar proefschrift ging over de straftoemetingspraktijk van de internationale straftribunalen van voormalig Joegoslavië en Rwanda en werd begeleid door Alette Smeulers en Catrien Bijleveld. In 2013 heeft Barbora een prestigieuze Veni-beurs gekregen.

Alette en Barbora werken en publiceren regelmatig samen. Zij hebben samen 6 artikelen gepubliceerd over de empirische werkelijkheid van het internationale strafrecht. Ook hebben ze samen presentaties verzorgd. Hun meest recente artikel is gepubliceerd door het International Criminal Law Review en getiteld Sixty-Five years of International Criminal Justice: the facts and figures.LotteLotte Hoex is momenteel werkzaam als Security Sector Reform Officer bij de VN Vredesmissie in Zuid Soedan. Lotte heeft Criminologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam gestudeerd en heeft met succes de master Law and Politics of International Security (cum laude) afgerond. Zij heeft aldaar enkele jaren als student en onderzoeksassistent gewerkt voor Alette Smeulers en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de website supranational criminology en de digitale newsletters.

 

Alette en Lotte hebben in 2009 samen onderzoek verricht in Rwanda. Zij hebben gezamenlijk in Kigali Central Prison 24 daders van de genocide in Rwanda geïnterviewd. De verslaglegging van deze interviews is als artikel gepubliceerd in het gezaghebbende British Journal of Criminology en getiteld: ‘Studying the microdynamics of the Rwandan Genocide’.

 

 

 

MaartjeMaartje Weerdesteijn is sinds augustus 2012 als promovendus verbonden aan het departement strafrecht van Tilburg University. Zij schrijft een proefschrift over de rationaliteit van dictators onder supervisie van Alette Smeulers en Tijs Kooijmans. Maartje heeft European Studies (cum laude) aan de Universiteit van Maastricht en International Crimes and Criminology (cum laude ) aan de VU gestudeerd. Vervolgens heeft zij van 2009 tot 2012 bij het departement strafrecht en criminologie aan de VU gewerkt als docent in dezelfde master.

 

Alette en Maartje werken veel en regelmatig samen zowel op het gebied van onderzoek als onderwijs. Ze verzorgen momenteel de cursus Criminologie van de Internationale Misdrijven voor de honours studenten van Tilburg University. Daarnaast hebben ze samen een artikel gepubliceerd in Tijdschrift voor Criminologie over de oorlog in voormalig Joegoslavië en zijn ze bezig aan de voorbereidingen van nog twee artikelen.

 

 

 

Sanda van DamSanda van Dam is momenteel werkzaam bij Oxfam Novib en Oxfam International als Campaigner Fair Taxes and Essential Services. Zij heeft Geschiedenis (cum laude) en American Studies (cum laude) aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd en met een Fulbright Scholarship aan Harvard University Japanese Studies gestudeerd.  Daarna heeft zij de masters International Crimes and Criminology (ICC) en Law and Politics of International security (LPIS) beide met succes (cum laude) afgerond. Ook heeft zij als docent in de ICC-master lesgegeven.

 

Alette en Sanda hebben in de periode dat ze beiden werkzaam waren aan de VU regelmatig samengewerkt in verschillende hoedanigheden. Tevens zitten beiden in de Board of Avidsors of YPRI en is Sanda evens board member in de Board of Advisors van de master Law and Politics of International Security.