Alette Smeulers doet onderzoek naar internationale misdrijven, zoals genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. Dit zijn vormen van collectief geweld die extreem menselijk leed veroorzaken en de internationale vrede en veiligheid bedreigen. Kennis van de oorzaken en achtergronden van deze vorm van criminaliteit is noodzakelijk ter bestrijding en voorkoming van dergelijke misdrijven en vraagt om een inter- en multidisciplinaire aanpak. Door dat zij zich tijdens haar studie en in haar verdere carrière kennis van verschillende disciplines heeft opgedaan, heeft Alette Smeulers een unieke expertise opgebouwd. In haar onderzoek richt zij zich vooral op de oorzaken van dergelijke misdrijven, de daders ervan alsook de al dan niet strafrechtelijke vervolging van deze misdrijven.

Voornaamste onderzoeksgebieden: