Internationale misdrijven zijn manifestaties van collectief geweld die veelal leiden tot massa victimisatie. Maar: wat zijn internationale misdrijven nu precies? Wanneer, hoe en waar zijn ze gedefinieerd? Hoe kunnen we dergelijke vormen van collectief geweld verklaren? Veel internationale misdrijven worden door de staat geïnitieerd en door de statelijke autoriteiten uitgevoerd zoals de genocides in Nazi Duitsland, Rwanda en Cambodja, de folteringen in dictatoriale regimes en de oorlogsmisdaden in voormalig Joegoslavië, maar ook rebellenbewegingen zoals de Lord Resistance Arrmy (LRA) van Josef Kony begaan internationale misdrijven. Zijn internationale misdrijven een extreme vorm van gewone commune criminaliteit of betreft het hier een andere vorm van criminaliteit? Hoe zit het met de daders, slachtoffers en bystanders in vergelijking met daders, slachtoffers en bystanders van gewone commune criminaliteit? Zijn ze vergelijkbaar of gaat het hier om een geheel andere soort dader, een heel ander soort slachtoffer? En hoe kan het beste op internationale misdrijven gereageerd worden? Moeten de daders individueel strafrechtelijk verantwoordelijk gehouden worden? Of beter niet omdat een strafrechtelijke reactie per definitie arbitrair is – het is immers gezien het enorm grote aantal daders volstrekt onmogelijk om alle daders van internationale misdrijven te vervolgen. Maar zijn bijvoorbeeld waarheids- en verzoeningscommissies een goed alternatief? En wat zijn de voor- en nadelen van deze alternatieven en wat zijn de gevolgen van het toepassen van deze alternatieven?

Dit zijn slechts enkele van de vele onderwerpen die aan bod zouden kunnen komen. Naast de algemene onderwerpen kan een lezing, workshop of training ook over specifieke misdrijven gaan zoals genocide, foltering, misdrijven tegen de menselijkheid, oorlog gerelateerd seksueel geweld, verdwijningen, executies of oorlogsmisdrijven om maar een paar voorbeelden te noemen. Ook kunnen lezingen over specifieke case studies gaan zoals de Holocaust, de militaire regimes in Zuid Amerika, het Zuid Afrikaanse Apartheidsregime, de misdrijven in Cambodja onder de Khmer Rouge, the genocide in Rwanda of meer hedendaagse conflictsituaties zoals het geweld in DR Congo.

Rwanda onderwijs Auschwitz 2

 


Onderwerpen en thema’s

 • - Vormen van internationale misdrijven
 • - Kenmerken van internationale misdrijven
 • - Het meten van internationale misdrijven
 • - Internationale misdrijven als een bijzondere vorm van criminaliteit
 • - Internationale misdrijven en de commune/klassieke criminologie
 • - De achtergrond en geschiedenis van de juridische conceptualisering van internationale misdrijven
 • - De sociale context waarbinnen internationale misdrijven gepleegd worden
 • - Daders van internationale misdrijven
 • - Slachtoffers van internationale misdrijven
 • - Bystanders bij internationale misdrijven
 • - De strafrechtelijke afdoening van internationale misdrijven
 • - Niet-strafrechtelijke afdoening van internationale misdrijven
 • - Case studies Doelgroep

Lezingen, workshops, leergangen en trainingen kunnen op dit onderwerp voor elke gewenste doelgroep gegeven worden. Het kan daarbij gaan om professionals, beleidsmakers, collega wetenschappers, studenten, scholieren of andere geïnteresseerden. De inhoud kan volledig aangepast worden aan de wensen van de opdrachtgever. Het kan daarbij gaan om een gewone lezing, een discussie, een workshop van enkele uren of een leergang verspreid over meerdere dagen tot een volledige cursus op academisch niveau.


Lezingen, trainingen en workshop kunnen ook verzorgd worden voor juristen die in hun praktijk te maken hebben met de vervolging en berechting van internationale misdrijven en meer willen weten over de verschillen tussen de aard van commune criminaliteit en deze vorm van criminaliteit. Ook kunnen cursussen en leergangen verzorgd worden voor beleidsmakers en professionals die in hun dagelijkse werk te maken hebben met internationale misdrijven en de vraag hoe daarop te reageren.


Ervaring

Alette Smeulers heeft een zeer ruime ervaring met het verzorgen van lezingen en geven van onderwijs over internationale misdrijven en andere grove mensenrechtenschendingen. Zij verzorgt regelmatig lezingen en workshops over dit onderwerp in binnen en buitenland aan zeer verschillende groepen toehoorders. Ook heeft zij veel ervaring met het verzorgen van academisch onderwijs aan verschillende universiteiten. De cursussen en lezingen worden altijd uitstekend geëvalueerd.

Academisch onderwijs 

 • - War - Bachelor Liberal Arts - School of Humanities - Tilburg University (2014-2015)
 • - International and comparative Criminology - master - University of Groningen (2014-2015)
 • - Internationale Criminologie – Topklas – Tilburg University (2013-2014)
 • - International Crimes and Criminology – Bachelor – University of Liege, Belgium (2012-2013)
 • - International Crimes – ICC-master – VU University -  (2008-2012)
 • - Research seminars international crimes – ICC master – VU University (2008-2011)
 • - Capita Selecta Darfur en Angola – ICC master – VU University (2008-2009)
 • - Capita Selecta Sierra Leone – Bachelor vak – VU University (2006-2007)
 • - The Atrocity Triangle – Bachelor vak- Maastricht University College (2002-2006)
 • - Causes of Gross Human Rights Violations – post graduate onderwijs – Maastricht University (1996-2006)


Gastcolleges en andere lezingen

 • - Perpetrator groups, Congres European Society of Criminology (ESC), Praag, Tjsechië, 11 sepember 2014
 • - The micro-dynamics of mass atrocities, congres International Society of Political Psychology (ISPP), Rome, Italië, 4 juli 2014.
 • - The rise of new powerful armed groups, expert-meeting on criminal law in a global world order, Tilburg 19 juni 2014.
 • - Sixty-five years of international criminal justice, Supranational Criminal Law Lectures, Den Haag, 5 juni 2013.
 • - The international criminal justice system: functioning, accomplishments and deterrent effect, Universiteit van Leeds, Verenigd Koninkrijk, 23 november 2012.  
 • - In opdracht van de staat, Inaugurele rede, Tilburg University, 27 april 2012.
 • - Where is criminology in transitional justice, Brussel, België, 5-6 december 2011.
 • - Genocide en andere internationale misdrijven: de ultieme vorm van state crime, Interstedelijke criminologiedag in Leiden, 27 November 2009.
 • - Internationale misdrijven – het grote kwaad: een andere vorm van criminaliteit?, Marktdag Nederlandse Vereniging voor Kriminologie (NVK), 19 juni 2008.
 • - Abuse at Abu Ghraib: a few bad apples?, European Society for Criminology (ESC), Edinburgh, Schotland, 4 september 2008.
 • - Functional bureaucrats and the commission of state crime, American Society of Criminology (ASC), Atlanta, Verenigde Staten, 14 november 2007.
 • - Perpetrators in former Yugoslavia, European Society of Criminology (ESC), Bologna, Italië, 29 september 2007.
 • - Alternatives to prosecution, Internationale summer school on supranational criminal law georganiseerd door het Asser Institute en het Grotius Centre in Den Haag, 4 juli 2005.
 • - Forms, functions and effects of political violence, Universiteit van Utrecht, 30 november 2004.
 • - NGO’s als informatieverschaffer, Toogdag School of Human Rights in Tilburg 15 november 2002.