De processen in Neurenberg betekenden de geboorte van het internationale strafrecht. Het was de eerste keer dat daders van internationale misdrijven individueel strafrechtelijk verantwoordelijk werden gehouden voor een internationaal straftribunaal. Hoe belangrijk waren deze processen en waarom duurde het zo lang voordat er een internationaal strafhof werd opgericht. Hoe verhouden het internationale strafrecht, het internationale humanitaire recht en internationale mensenrechten zich tot elkaar? Wat is de ratio achter deze verschillende rechtsgebieden? Wat is de geschiedenis? En hoe zit het recht nu precies in elkaar? Wat is het belang en de rol van de jurisprudentie? Hoe zit het met de berechting door nationale staten zelf en wat zijn de alternatieve en niet strafrechtelijke vormen van afdoening? Zijn bijvoorbeeld waarheids- en verzoeningscommissies een goed alternatief? Wat zijn de voor- en nadelen van deze alternatieve vormen ten opzichte van strafrechtelijke afdoening?

IMG 3989 IMG 3994

Onderwerpen en thema’s 

 • - Geschiedenis van het humanitaire recht
 • - Beginselen van het humanitaire recht
 • - De verdragen van Geneve
 • - De geboorte van het internationale strafrecht
 • - De oude oorlogstribunalen in Neurenberg en Tokyo: statuten en jurisprudentie
 • - De internationale straftribunalen voor voormalige Joegoslavië en Rwanda – statuten en jurisprudentie (ICTY en ICTR)
 • - De hybride en gemengde tribunalen – statuten en jurisprudentie
 • - De geschiedenis van het Internationale Strafhof (ICC)
 • - Het statuut en de jurisprudentie van het Internationale Strafhof (ICC)
 • - Nationale berechting van internationale misdrijven
 • - De Wet Oorlogsstrafrecht (WOS) en de Wet Internationale Misdrijven (WIM)
 • - De Nederlandse jurisprudentie inzake internationale misdrijven
 • - Waarheids- en verzoeningscommissies


Doelgroep

 

Lezingen, workshops, leergangen en trainingen kunnen op dit onderwerp voor allerlei verschillende groepen gegeven worden. Het kan daarbij gaan om professionals, beleidsmakers, collega wetenschappers, studenten, scholieren of andere geïnteresseerden. De inhoud kan aangepast worden aan de wensen van de opdrachtgever. Het kan daarbij gaan om een gewone lezing, een discussie, een workshop van enkele uren of een leergang verspreid over meerdere dagen tot een volledige cursus op academisch niveau.

Ervaring

 

Alette Smeulers heeft een ruime ervaring met het geven van juridisch onderwijs aan zowel juristen als niet juristen. Zij heeft deze ervaring opgedaan als docent aan de universiteit Maastricht en zij geeft nu als hoogleraar aan de universiteit Tilburg opnieuw onderwijs in het internationale en humanitaire strafrecht. Door haar eigen inter- en multidisciplinaire achtergrond is zij in staat om zowel de vakken op een puur juridische manier aan te bieden alsook sociaal wetenschappelijke inzichten toe te voegen.

Academisch onderwijs 

 • - International and European Criminal Law – bachelor vak - Tilburg University (2013-2014)
 • - Criminal Law in Context – Bachelor vak - Tilburg University (2011-2014)
 • - International criminal and humanitarian law – Master vak - Maastricht University (2003-2006)
 • - Internationaal strafrecht – Master vak - Maastricht University (1998-2004)


Andere lezingen 

 • - De Wet Internationale Misdrijven, PAO-cursus rechtbank Den Haag, Den Haag, 9 oktober 2014.
 • - Sixty-five years of international criminal justice, Supranational Criminal Law Lectures, Den Haag, 5 juni 2013.
 • - The International Criminal justice system: functioning, accomplishments and deterrent effect, Universiteit van Leeds 23, november 2012.
 • - Where is criminology in transitional justice, Brussel, België, 5-6 december 2011.
 • - Attributing guilt and sentencing of various types of perpetrators, key note international expert-meeting in Amsterdam,19 juni 2009.
 • - Individuele aansprakelijkheid versus collectieve verantwoordelijkheid, Universiteit van Tilburg, 4 december 2009.
 • - Criminology discovers international criminal law, International Studies Association (ISA), New York, Verenigde Staten, 15 februari 2009.
 • - The banality of evil on trial, World Congress of Criminology, Stockholm, Zweden 18 juni 2006.
 • - Folteraars en individuele strafrechtelijke aansprakelijkheid, Universiteit van Leiden, 24 mei 2005.
 • - Alternatives to prosecution’ International summer school on supranational criminal law georganiseerd door Asser Instituut en het Grotius Centre Den Haag, 4 juli 2005.