De vergassingen in Auschwitz, de folteringen in de geheime kelders van dictatoriale regimes, de vernederingen van de gevangenen in Abu Ghraib, de slachtingen in Oeganda, de massale verkrachtingen in DR Congo en de gifgas aanvallen in Syrië. Het zijn allemaal extreme gruweldaden: wreed, sadistisch en amper te bevatten. Maar wie doet nu zo iets en waarom? Wat zijn dat voor mensen die anderen folteren, verkrachten, verminken en vermoorden? Adolf Hitler, Saddam Husein en Slobodan Milosevic – toevallige leiders of geboren dictators? Waar komt hun wreedheid vandaan? Adolf Eichman, Alfredo Astiz en Eugene de Kock – de trouwe en loyale uitvoerders – wat zijn dat voor mannen? Antisemiet, sadist, racist of gehoorzame onderdaan die handelt in opdracht van de staat?

Wetenschappelijk onderzoek naar daders van internationale misdrijven heeft inmiddels uitgewezen dat het veelal –naast enkele sadisten, racisten en psychopaten- om heel gewone burgers en gezagsgetrouwe onderdanen gaat die op bevel van de staat handelden. Het zijn gewone mensen in buitengewone omstandigheden. Maar wat maakt dat gewone mensen tot zulke extreme gruweldaden in staat zijn?

Lezingen, cursussen en workshops over daders van internationale misdrijven gaan in op de psyche van de dader. Wat zijn het voor mensen en hoe komen zij tot hun daden?

 

Rwanda onderwijs



Onderwerpen en thema’s

 • - Conformisme en gehoorzaamheid
 • - Misdaad uitlokkende situaties (atrocity producing situations)
 • - Milgram experiment
 • - Zimbardo experiment
 • - Ash Experiment
 • - Groepsdynamiek
 • - Transformatieproces
 • - Dadertypologie
 • - Dictators
 • - Vrouwelijke daders
 • - Kindsoldaten
 • - Case studies



Doelgroep

Lezingen, workshops, leergangen en trainingen kunnen op dit onderwerp voor elke gewenste doelgroep gegeven worden. Het kan daarbij gaan om professionals, beleidsmakers, collega wetenschappers, studenten, scholieren of andere geïnteresseerden. De inhoud kan volledig aangepast worden aan de wensen van de opdrachtgever. Het kan daarbij gaan om een gewone lezing, een discussie, een workshop van enkele uren of een leergang verspreid over meerdere dagdelen of dagen tot een volledige cursus van enkele weken op academische niveau.

Ook is het mogelijk om meer praktijk gerichte trainingen te verzorgen voor professionals zoals politieagenten, gevangenisbewakers, militairen en anderen die in situaties waarin geweld en misdrijven welhaast als vanzelf uitgelokt worden, zogenoemde atrocity producing situaties terecht kunnen komen. In deze leergangen worden de gevaren van dergelijke situaties blootgelegd en de dynamiek van het transformatieproces uitgelegd om aldus de personen die in de praktijk met dergelijke gevaarlijke situaties te maken krijgen beter op de situatie voor te bereiden en alternatieven aan te bieden.

Ervaring

Alette Smeulers heeft een zeer ruime ervaring met het verzorgen van lezingen over daders van internationale misdrijven. Zij heeft talloze lezingen en workshops over dit onderwerp gegeven in binnen en buitenland aan zeer verschillende groepen toehoorders. Ook heeft zij veel ervaring met het verzorgen van academisch onderwijs aan verschillende universiteiten. De cursussen en lezingen worden altijd uitstekend geëvalueerd.

Academisch onderwijs:

 • International criminology – Topklas/honours studenten – Tilburg University (2013-2014)
 • International crimes and Criminology – Bachelor vak – University of Liege, Belgium (2012-2013)
 • Perpetrators and Bystanders of International Crimes – Master vak – VU University (2007-2011)
 • The Atrocity Triangle – Bachelor vak- University College Maastricht (2002-2006)
 • Causes of Gross Human Rights Violations – Master vak – Maastricht University (1996- 2006)


Andere lezingen

 • - International crimes: the perpetrators, University of Warwick, Verenigd Koninkrijk, 28 november 2014
 • - PAO-cursus Rechtbank Den Haag, 9 oktober 2014
 • - Female perpetrators - ordinary or extra-ordinary women? Conference Women in and at war, Warwick University, Verenigd Koninkrijk, 19 september 2014
 • - Perpetrator groups, Congres European Society of Criminology (ESC), Praag, Tjsechië, 11 sepember 2014
 • - The micro-dynamics of mass atrocities, congres International Society of Political Psychology (ISPP), Rome, Italië, 4 juli 2014.
 • - Daders van internationale misdrijven, Team International Misdrijven, KLPD, Woerden, 1 juli 2014
 • - The rise of new powerful armed groups, expert-meeting on criminal law in a global world order, Tilburg 19 juni 2014.
 • - Internationale misdrijven een mannenzaak? NVK-congres, Leiden, 12 juni 2014.
 • - Perpetrators of international crimes, Leuven, België, 29 april 2014
 • - Perpetrators, Association of Defence Councils - International criminal Tribunal of Yugoslavia (AD-ICTY), Den Haag 12 maart 2014.
 • - Perpetrators of international crimes, International Institute of Social Sciences, Den Haag, 23 januari 2014
 • - Criminal Masterminds, International Association of Genocide Scholars (IAGS), Siena, Italië, 19 juni 2013.
 • - Perpetrators of international crimes, Universiteit van Leuven, België, 16 april 2013.
 • - Perpetrators of international crimes, Universiteit van Tilburg, 9 oktober 2012.
 • - How do perpetrators justify atrocities, International Society of Political Psychology (ISPP), Chicago, Verenigde Staten, 6 juli 2012.
 • - Groepsdynamiek en de genocide in Rwanda, NVK-Marktdag van de Nederlandse Vereniging voor Kriminologie, Leiden, 14 juni 2012.
 • - When victims become perpetrators, World Society of Victimology (WSV), Den Haag, 21 Mei 2012.
 • - In opdracht van de staat, Inaugurele rede Tilburg University, 27 april 2012.
 • - Perpetrators of international crimes, Universiteit van Leuven, 17 april 2012.
 • - Female perpetrators of international crimes, International Association of Genocide Scholars (IAGS), Buenos Aires, Argentinië, 19 Juli 2011. 
 • - Individuele aansprakelijkheid versus collectieve verantwoordelijkheid, Universiteit van Tilburg, 4 december 2009.
 • - Attributing guilt and sentencing of various types of perpetrators, key note international expert-meeting in Amsterdam – 19 juni 2009.
 • - Abuse at Abu Ghraib: a few bad apples?, European Society for Criminology (ESC), Edinburgh, Schotland, 4 september 2008.
 • - Functional bureaucrats and the commission of state crime, American Society of Criminology (ASC), Atlanta, Verenigde Staten, 14 november 2007.
 • - Perpetrators in former Yugoslavia, European Society of Criminology (ESC), Bologna 29 september 2007.
 • - Perpetrators motives, International Association of Genocide Scholars (IAGS), Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, 12 juli 2007.
 • - Daders en daders, Marktdag Nederlandse Vereniging voor Kriminologie (NVK), Leiden, 14 juni 2007.
 • - Perpetrators of international crimes and other gross human rights violations – Towards a typology, Key note Expert-meeting, Maastricht 13 april 2007.
 • - The banality of evil – revisited, European Society of Criminology (ESC), Tübingen, Duitsland 26 augustus 2006.
 • - A typology of perpetrators of international crimes, European Society of Criminology (ESC), Krakau, Polen, 2 september 2005.
 • - Folteraars en individuele strafrechtelijke aansprakelijkheid, Universiteit Leiden, 24 mei 2005.
 • - What transforms perpetrators into gross human right violators?, ECPR, Turijn, Italië, 22-27 Maart 2002.
 • - The role of the perpetrator and the bystander in gross human right violations, Yad Vashem conferentie, Jerusalem, Israel 1999 (samen met F. Grünfeld).
 • - Het gezicht van de beul, Amnesty International in Leeuwarden, April 1998.
 • - Wie zijn de beulen en folteraars?, School of Human Rights, Maastricht 20 december 1996.
 • - Het gezicht van de beul, Amnesty International, in November 1996.