• Criminal Justice Systems
 • Opdracht:         Opzetten en geven van het vak Criminal justice systems
 • Opdrachtgever: Amsterdam University College
 • Data:               academiejaar 2015-2016

 

 • Capstone projecten begeleiden
 • Opdracht:        Begeleiden bachelor thesis
 • Opdrachtgever: Amsterdam University College
 • Data:               academiejaar 2015-2016

 

 • PAO- Rechtbank Den Haag
 • Opdracht:           Verzorgen PAO-cursus over de WIM en Terrorisme
 • Opdrachtgever:  Rechtbank Den Haag
 • Cursusdatum:    17 December 2015

 

 • Daders van internationale misdrtijven
 • Opdracht:           Gastcollege
 • Opdrachtgever:  Institute of International Criminal Investigations (IICI)
 • Cursusdatum:    1 juni 2015

 

 • Verhoren van verdachten van internationale misdrijven
 • Opdracht:          Onderzoek naar de verhoorstrategiën en verklaringsbereidheid van verdachten van internationale misdrijven
 • Opdrachtgever:  Landelijke Politie - Team Internationale Misdrijven
 • Looptijd:            April 2015 - Maart 2016

 

 • Atrocity, human rights and international law
 • Opdracht:           Ontwikkelen en opzetten van een leereenheid over atrocity crimes, human rights and international law.
  Opdrachtgever:   Open Universiteit Nederland
  Looptijd:             Maart - April 2015