Supranational Criminology – Maastricht - 2-5 April 2007
In het kader van haar VENI-beurs die zij in 2005 van NWO ontving en met ondersteuning van het Maastricht Centre of Human Rights heeft Alette Smeulers samen met Roelof Haveman een expert-meeting aan de Universiteit te Maastricht georganiseerd met als doelstelling de criminologie van de internationale misdrijven op de kaart te zetten. Een 15-tal experts uit binnen- en buitenland werden daartoe uitgenodigd. De bedoeling was gezamenlijk aan te geven waarom de criminologie van de internationale misdrijven zo belangrijk is en vast te stellen, wat de stand van wetenschap op dat moment was en wat de voornaamste onderzoeksgebieden zouden moeten zijn. Alle deelnemers gaven met betrekking tot hun eigen specifieke expertise gebied een presentatie waarna een algemene discussie plaatsvond.

Het congres was een groot succes en leidde tot de publicatie van de bundel Supranational Criminology – towards a criminology of international crimes onder de redactie van Alette Smeulers en Roelof Haveman en uitgegeven door Intersentia.

maastricht expert meeting

 

Congresdeelnemers: Xabier Agirre, Alex Alvarez, Jennifer Balint, Gregg Barak, Catrien Bijleveld, Uwe Ewald, David Friedrichs, Fred Grünfeld, Roelof Haveman, Martha Huggins, David Kauzlarich, Christopher Mullins, Stephan Parmentier, Dawn Rothe, Alette Smeulers, Elmar weitekamp.

Collective Violence and international criminal justice – Amsterdam 18-21 Juni 2009
In 2009 vond eveneens in het kader van het VENI onderzoek van Alette Smeulers een vervolg congres plaats in Amsterdam mede met financiële ondersteuning van het Faculteitsbestuur van de Rechtenfaculteit aan de VU. De doelstelling van deze meeting was om erkende experts vanuit de sociale wetenschappen, de criminologie en de rechtsgeleerdheid die zich bezig houden met internationale misdrijven bij elkaar te brengen en gezamenlijk de aspecten van internationale misdrijven alsook het internationale strafrechtsysteem te bestuderen. Tijdens de eerste dag stond de vraag centraal of het huidige concept van de internationale strafrechtelijke aansprakelijkheid zoals door de internationale straftribunalen gebruikt wel voldoende toegerust is om individuele strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor internationale misdrijven vast te stellen. De centrale vraag op de tweede dag was hoe we een brug zouden kunnen slaan tussen juristen en sociale wetenschappers gespecialiseerd in internationale misdrijven en hoe dit meer bepaald vorm kan krijgen in de data verzamelingen. Het congres heeft geleid tot publicatie van de congres bundel Collective Violence geredigeerd door Alette Smeulers en uitgegeven door Intersentia.

 

Collective viol


Congresdeelnemers: Xabier Agirre; Kai Ambos; Morten Bergsmo; Catrien Bijleveld; Don Foster; Barbora Hola; Amelia Hoover; Salim Nakhjavani; Mark Osiel, Stephan Parmentier, Michael Scharf; Elies van Sliedregt, Alette Smeulers, Wouter Werner; Martin Witteveen; Elisabeth Wood. 


ACLN – Congres - Nyanza, Rwanda 2-5 Maart 2013
In Maart 2013 heeft het Institute of Legal Practice and Development (ILPD) en het African Low Countries Network (ALCN) met als oprichters Roelof Haveman, Rianne Letschert, Anne-Marie de Brouwer, Stephan Parmentier en Alette Smeulers een eerste congres georganiseerd, getiteld: Setting the research agenda for the law, the criminology, the victimology and the research methodology of international crimes. De voornaamste doelstelling van het congres was om een onderzoeksagenda vast te stellen dat het mogelijk maakt internationale misdrijven vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines te bestuderen. Het congres vond plaats op het ILPD in Nyanza in Rwanda.

Op het congres waren wetenschappers uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, België, Tsjechische Republiek, Tanzania, Oeganda, Zimbabwe, Kenia en Rwanda aanwezig alsook enkele professionals. Ieder dagdeel stond een ander thema op de agenda en werd het thema ingeleid door een key note spreker waarna een aantal andere sprekers een paper presenteerden. De bedoeling was telkens om een overzicht te geven van wat het onderzoeksgebied inhoudt maar ook om gaten inde kennis te identificeren en nieuwe onderzoek ideeën te ontwikkelen.

Naast het wetenschappelijk gedeelte werd ook ene bezoek gebracht aan de Mpanga gevangenis waar 7000 gevangenen met name daders van de genocide in 1994 vastzitten alsook de 8 door het Special Court of Sierra Leone veroordeelde daders van de internationale misdrijven gepleegd in Sierra Leone. Tijdens dit bezoek waren we er verder getuige van hoe Mama Lambert, een van de slachtoffer van de genocide in Rwanda in 1994, in gesprek ging met degene die verantwoordelijk waren voor de dood van haar man, kinderen en andere familieleden.

De bedoeling van het ACLN is om een betere en meer efficiënte samenwerking tussen wetenschappers uit Afrikaanse landen en uit de Lage Landen realiseren. Het is de bedoeling om in 2015 een vervolgconferentie te organiseren waartoe een Steering Committee geformeerd is.

 

Prison

 

Organisatie Workshops

2008       Organisatie en voorzitter workshop van Nederlandse Vereniging voor Kriminologie (NVK) over internationale misdrijven.
2007 Organisatie en voorzitter van een panel over internationale misdrijven bij de Marktdag van de Nederlandse Vereniging voor Kriminologie (NVK) te Leiden
2007 Organisatie van een panel over internationale misdrijven bij het congres van de European Society of Criminology (ESC) in Bologna, Italië
2007 Voorzitter van een panel bij de American Society of Criminology (ASC) in Atlanta, Verenigde Staten
2006 Organisatie en voorzitter van een panel over internationale misdrijven bij de jaarlijkse Marktdag voor de Nederlandse Vereniging van Kriminologie (NVK) te Leiden.
2006 Organisatie en voorzitter van een panel over internationale misdrijven bij het congres van de European Society of Criminology (ESC) in Tübingen, Duitsland
2005 Organisatie en voorzitter van een panel over internationale misdrijven bij de European Society Criminology (ESC) in Cracow, Polen.

 

 Organisatie Research seminars

2011        Organisatie van een research seminar met prof. Dr. Stephan Parmentier van de Katholieke Universiteit te Leuven, België over transitional justice.
2010 Organisatie van een research seminar met prof. Dr. Elisabeth Wood van Yale University, Verenigde Staten over seksueel geweld als oorlogsgeweld.
2010 Organisatie van een research seminar met prof. Dr. Mark Drumbl van de Washinton Lee Universiteit, Verenigde Staten over de individuele strafrechtelijke verantwoordelijkheid van kindsoldaten.
2009 Organisatie van een research seminar met prof. Dr. Mark Osiel van de Iowa Universiteit over het internationale strafrechtsysteem.