Huidige werkzaamheden

 • 2016-                Hoogleraar strafrecht en criminologie van de internationale misdrijven Rijksuniversiteit Groningen
 • 2016-                Docent University College Tilburg
 • 2015-                Freelancer (zzp) bij Smeulers: onderzoek, onderwijs en advies

 

Eerdere werkzaamheden

 • 2011-2016        Hoogleraar internationale criminologie Universiteit van Tilburg 
 • 2014-2016        Docent faculteit van Humanities Universiteit van Tilburg
 • 2012-2013        Gasthoogleraar aan de universiteit van Liége
 • 2009-2011        Opleidingsdirecteur master International Crimes and Criminology aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
 • 2007-2011        Directeur van Amsterdam Centre of Interdisciplinary Research on International Crimes and Security (ACIC) aan de VU
 • 2006-2011        Universitair hoofddoccent criminologie aan de VU
 • 2001-2006        Universitair docent internationaal strafrecht aan de Universiteit van Maastricht (UM)
 • 1996-2001        Docent (internationaal) strafrecht aan de UM
 • 1995-2001        Onderzoeker in opleiding aan de UM
 • 1992-1995        Onderzoeker bij PIOOM, Project Interdisciplinair Onderzoek naar de Oorzaken van Grove Mensenrechtenschendingen

 

Overige werkzaamheden

 • 2014-                Mede-voorzitter van de European Criminology Group on Atrocity Crimes and Transitional Justice(ECACTJ)            
 • 2014-                Geassocieerd onderzoeker bij NIOD
 • 2013-                Lid van de redactieadviesraad van Genocide Studies International
 • 2012-                Research fellow bij Intervict
 • 2012-                Mede-initiator van het African Low Countries Network (ALCN)
 • 2012-                Lid van de adviesraad van de Young Professional Research Initiative (http://ypri.org/).
 • 2006-                Lid van het redactie van de boek serie Supranational Criminal Law van Intersentia (Antwerpen)
 • 2006-                Hoofdredacteur van de newsletter Criminology and International Crimes en vanaf 2014 redactielid
 • 2005-                Initiator en manager van het international onderzoeksnetwerk Supranational Criminology: www.supranationalcriminology.org

 • Gasdocentschappen (internationaal) en fellowship
 • 2014                 Gastdocent, Warwick University, Verenigd Koninkrijk
  2014                 Gastdocent, Association of Defence Council of the ICTY
 • 2014                 Gastdocent, Katholieke Universiteit Leuven (jaarlijks sinds 2012)
 • 2013                 Gastdocent, Internationaal Strafhof (ICC) te Den Haag
  2010                 Gasdocent, Universiteit van Liege, Belgie
  2009                 Visiting professor aan de Universiteit van Cape Town (UCT) in Kaapstad, Zuid Afrika
  2008                 Gastdocent EIUC-programma, Venetië, Italië  (jaarlijks sinds 2005)
  2005                 Gastdocent International Summer School TMC Asser Instituut en Grotius Centrum
  2004                 Gastdocent Vrije Universiteit Brussel (VUB), Brussel, België
  2004                 Gastdocent Teikyo Universiteit, Internationale universiteit te Maastricht
  1998                 Visiting scholar aan de American University, Washington, Verenigde Staten
  1998                 Visiting scholar aan de Wayne State University van Detroit, Verenigde Staten
  1997                 Visiting scholar aan het Max Planck Instituut voor Internationaal Strafrecht in Freiburg, Duitsland
  1992                 Visiting scholar Humbolt Universität in Berlijn, Duitsland 
 •  

Wetenschappelijke onderscheidingen en beurzen

 • 2009                  Open Competitie - aanvraag (207.000 Euro) door NWO (MaGW): 'Breaking the chain of command'.
 • 2008                  Best Practice: Capita Selecta Sierra Leone door het Onderwijscentrum van de Vrije Universiteit.
 • 2005                  VENI-beurs (200.000 Euro) door NWO voor het project: ‘A criminological approach to individual criminal responsibility’.
 • 1993                  Eervolle vermelding afstudeerscriptie getiteld: ‘Vermoorde onschuld'  toegekend door PIOOM.

 

 

Zie voor overzicht publicaties: boeken en artikelen

Zie voor een overzicht van openbare lezingen en presenetaties op congressen

Zie voor een overzicht van onderwijservaring (per onderwerp)